Sub DJG RF115

12,000,000 

Sub karaoke cao cấp DJG Audio RF115 là sản phẩm chuyên hệ thống karaoke kinh doanh và gia đình. Với Thiết kế mới nhất từ nhà sản xuất DJG Audio

Sub DJG RF115

12,000,000